Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

coldhandscoldheart
coldhandscoldheart
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Sponsored post
feedback2020-admin

February 20 2015

coldhandscoldheart
5401 9d90
coldhandscoldheart
8721 ab8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
coldhandscoldheart
6470 d584
Reposted fromcalifornia-love california-love viatosiaa tosiaa
coldhandscoldheart
coldhandscoldheart
  Próbowałam nie kochać. Ale nie wiedziałam jak przestać.
— Ron Rash- "Serena"
Reposted fromIriss Iriss viacloseyoureyes closeyoureyes
coldhandscoldheart
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
coldhandscoldheart
8480 5ae4 500
Reposted fromBabson Babson viabreatheslow123 breatheslow123
coldhandscoldheart
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
coldhandscoldheart
coldhandscoldheart
0386 97e9
Reposted fromimyours imyours viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 19 2015

1519 4126 500

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

Reposted fromerial erial viaarrependimento arrependimento
coldhandscoldheart
coldhandscoldheart
1499 ae62
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
coldhandscoldheart
7440 7043
Reposted fromsoupdujour soupdujour viacloseyoureyes closeyoureyes
3082 cc61 500
Reposted fromerial erial viacloseyoureyes closeyoureyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...